Turnuslege

Fra 1. september 2016 er det turnuslege ved Gjerdrum legesenter.

Alle leger som utdannes i Norge, må gjennomføre ett og halvt år som turnuslege før de får endelig autorisasjon som lege. Et halvt år av dette er i kommunehelsetjenesten.

Turnuslegen arbeider under veiledning og skal tilegne seg erfaring med alle oppgaver i kommunehelsetjeneste og ferdigheter i allmenn legepraksis. Da er det også viktig at turnuslegen får undersøke og vurdere ulike pasienter og problemstillinger. Turnusleger er alltid grundige, og sammen med legene ved senteret vil det bli gjort spesielt grundige vurderinger.

Ved Gjerdrum legesenter er vi glade for å kunne bidra i utdanningen av gode leger i Norge. Pasienter som bestiller time hos oss, kan få tilbud om time hos turnuslegene, og vi håper at flest mulige er positive til dette.