NYTT MIDLERTIDIG LEGESENTER PÅ HELSESTASJONEN.
NYTT TELEFONNUMMER, 92 99 19 99.

Det er nå avklart at helsestasjonens lokaler i det tidligere bankbygget sentralt  på Ask inntil videre skal brukes til legesenter. Vi åpner onsdag 13.01.2021. Åpningstider er 08-20 mandag til torsdag, 08-16 fredager.
Nytt telefonnummer er operativt fra mandag 11. januar.

Du kan også sende beskjeder til legene via selvbetjeningsmodulen hos Helsenorge.
Her kan du også bestille time, fornye resepter, starte e-konsultasjon eller bestille videokonsultasjon.

Lokalene setter begrensninger, og vi kan ikke drive full daglegevakt. Når legene er til stede har de ansvar for egne listepasienter. Ellers må du fortsatt kontakte legevakten, tlf. 116 117, ved behov for øyeblikkelig legehjelp.

Her kan du lese mer om Gjerdrum legesenter etter raset. Oppdatert 12.01.2021.

SELVBETJENING. Bestill time, forny resept, starte e-konsultasjon, kontakte legekontoret eller bestille videokonsultasjon.

Gjerdrum legesenter bruker selvbetjenings-tjenesten hos Helsenorge:

NY selvbetjening Helsenorge.no

Du kan lese mer om hvordan du bruker selvbetjeningstjenesten her.

KORONATESTING
Hvis du lurer på om du skal teste deg så se først på Koronasjekk hos Helsenorge.
Gjerdrum kommune har inngått samarbeid med Nannestad kommune om teststasjon for covid-19. Fra onsdag 23. september må alle som trenger testing for covid-19, og som ikke har behov for legetilsyn, bestille time på teststasjonen i Nannestad. Timen bestilles digitalt, eller ved å ringen koronatelefonen, 47619706, 08.30 – 13.30.

Les mer om ny testsasjon her.

ANNEN SYKDOM
Det er trygt å komme til legesenteret med annen sykdom, og vi hjelper med dette som før.

DET ER SPESIELT VIKTIG AT EN FORTSATT TAR KONTAKT VED TEGN PÅ ALVORLIG SYKDOM, DET VIL VI ALLTID TA OSS AV!

Avtalte, viktige kontroller blir gjennomført ved personlig frammøte til avtalt time. Hvis legen mener kontrollen kan gjennomføres ved e-konsultasjon eller video så får du beskjed i god tid om hvordan dette gjennomføres.

Når du kommer til avtalt time på legesenteret så vent til du blir ropt opp og hold god avstand til alle andre.

Mer om koronatiltak ved Gjerdrum legesenter finner du her.

Generell informasjon om koronavirus finner du på helsenorge.no og folkehelseinstituttets nettside. Har du likevel spørsmål om koronavirus, hvordan du skal forholde deg og hvem som skal testes, så ring Gjerdrum legesenter.
Koronatiltak i Gjerdrum kommune finner du på nettsiden til kommunen.

 

ANNEN INFORMASJON

Vi anbefaler alle å bruk selvbetjeningsmodulen hos Helsenorge fremfor å ringe.
I selvbetjeningsmodulen kan du:

  • Bestille time selv
  • Skrive til legen
  • Lese beskjeder fra legen
  • Bestille faste medisiner
  • Skrive til resepsjonen

Ved livstruende tilstander ring 113.