ETTERREGISTRERING AV KORONAVAKSINE SATT I UTLANDET.
Gjerdrum legesenter tilbyr ikke etterregistrering av koronavaksine satt i utlandet.
Gjerdrum kommune samarbeider med Nannestad kommune om slik etterregistrering. Se informasjon på kommunens nettside.

JANSSEN-VAKSINEN
Det er bestemt at legene ved Gjerdrum legesenter ikke kommer til å skrive resept på eller sette Janssen-vaksinen.

GJERDRUM LEGESENTER ER TILBAKE I DE OPPRINNELIGE LOKALENE.
Fra 15.02.2021 har legesenteret vært tilbake i lokalene ved Gjerdrum Bo- og behandlingssenter, Nystuen 1D,  med vanlig åpningstid 08.00 – 16.00 alle hverdager.

Luftveisklinikken vil inntil videre være på legevakten på Jessheim. Les mer her.

Her kan du lese mer om Gjerdrum legesenter etter raset. Oppdatert 10.02.2021.

SELVBETJENING. Bestill time, forny resept, starte e-konsultasjon, kontakte legekontoret eller bestille videokonsultasjon.

Gjerdrum legesenter bruker selvbetjenings-tjenesten hos Helsenorge:

Selvbetjening Helsenorge.no

Du kan lese mer om hvordan du bruker selvbetjeningstjenesten her.

KORONATESTING
Hvis du lurer på om du skal teste deg så se først på Koronasjekk hos Helsenorge.
Gjerdrum kommune har inngått samarbeid med Nannestad kommune om teststasjon for covid-19. Fra onsdag 23. september må alle som trenger testing for covid-19, og som ikke har behov for legetilsyn, bestille time på teststasjonen i Nannestad. Timen bestilles digitalt, eller ved å ringen koronatelefonen, 47619706, 08.30 – 13.30.

Les mer om ny testsasjon her.

ANNEN SYKDOM
Det er trygt å komme til legesenteret med annen sykdom, og vi hjelper med dette som før.

DET ER SPESIELT VIKTIG AT EN FORTSATT TAR KONTAKT VED TEGN PÅ ALVORLIG SYKDOM, DET VIL VI ALLTID TA OSS AV!

Avtalte, viktige kontroller blir gjennomført ved personlig frammøte til avtalt time. Hvis legen mener kontrollen kan gjennomføres ved e-konsultasjon eller video så får du beskjed i god tid om hvordan dette gjennomføres.

Når du kommer til avtalt time på legesenteret så vent til du blir ropt opp og hold god avstand til alle andre.

Mer om koronatiltak ved Gjerdrum legesenter finner du her.

Generell informasjon om koronavirus finner du på helsenorge.no og folkehelseinstituttets nettside. Har du likevel spørsmål om koronavirus, hvordan du skal forholde deg og hvem som skal testes, så ring Gjerdrum legesenter.
Koronatiltak i Gjerdrum kommune finner du på nettsiden til kommunen.

 

ANNEN INFORMASJON

Vi anbefaler alle å bruk selvbetjeningsmodulen hos Helsenorge fremfor å ringe.
I selvbetjeningsmodulen kan du:

  • Bestille time selv
  • Skrive til legen
  • Lese beskjeder fra legen
  • Bestille faste medisiner
  • Skrive til resepsjonen

Ved livstruende tilstander ring 113.