Koronatiltak ved Gjerdrum legesenter

KORONATILTAK VED GJERDRUM LEGESENTER

For Gjerdrum legesenter er det viktig å opprettholde et godt helsetilbud, ikke bare for de som blir koronasyke, men for alle innbyggere med behov for helsehjelp ved andre sykdommer. Dette gjelder både akutt sykdom og kroniske tilstander som krever oppfølging av lege.

FØLGENDE ER VIKTIG:
Unngå smitte mellom pasienter på legesenteret.
Det er viktig at pasienter med andre sykdommer ikke blir smittet med korona på legesenteret.
• Ingen med luftveissymptomer må komme direkte på legesenteret, men må ringe på forhånd
slik at vi kan sette i gang nødvendige smitteverntiltak. Dette gjelder også pasienter med
avtalt kontrolltime som har fått luftveissymptomer.
• For å redusere smitterisiko må vi ha færre pasienter inne på legesenteret samtidig. Dette
betyr redusert totalkapasitet. Blir det fullt på venterommet kan du bli bedt om å vente utenfor/i bilen.
• Hold god avstand til alle andre på legesenteret, sprit hendene ved ankomst og vær nøye med de personlige smitteverntiltakene. Vi tilråder bruk av munnbind på legesenteret.

Helsepersonellet må ikke bli smittet eller havne i karantene, da kan legetjenesten bryte sammen.
• Derfor må ingen med luftveissymptomer komme direkte på legesenteret, men må ringe på
forhånd slik at vi kan sette i gang nødvendige smitteverntiltak. Dette gjelder også pasienter
med avtalt kontrolltime som har fått luftveissymptomer.
Alle med luftveissymptomer blir vurdert på Luftveisklinikken.

Nødvendig helsehjelp blir prioritert.
Alle pasientermå  vurdere nøye om det er nødvendig med legetime. Samtidig er det viktig at
en tar kontakt ved sykdom som kan være alvorlig og trenger legehjelp. Da vil vi vurdere behovet sammen. Ring vår tlf. 99291999. Ved livstruende tilstander ring 113.
• På grunn av koronaepedemien kan det være begrensede muligheter framover til å sette
seg opp på time selv. Hvis du ikke finner time, så skriv heller til resepsjonen.
• Avtalte, viktige kontroller blir gjennomført ved personlig frammøte til avtalt time. Hvis legen mener kontrollen kan gjennomføres på annen måte så får du beskjed i god tid.
• Legeerklæring, attester og problemstillinger som kan vente kan måtte nedprioriteres.

Andre konsultasjonsformer.
For å redusere smitterisiko vil vi i større grad bruke:
• Telefon-konsultasjon
E-konsultasjon. Går via selvbetjeningsmodulen hos Helsenorge.
Videokonsultasjon. Administreres fra legesenteret. Når det er aktuelt, vil du motta en sms på telefonen eller nettbrettet ditt med en link til der videokonsultasjonen gjennomføres.