Videokonsultasjon

I en videokonsultasjon kommuniserer du med legen via lyd og bilde på smarttelefon, nettbrett eller datamaskin med kamera og mikrofon. En videokonsultasjon egner seg godt der det ikke er nødvendig å undersøke deg fysisk. Den kan også egne seg godt der det er viktig å unngå smitte mellom pasient og lege, f.eks. ved en epedemi.

Ved en videokonsultasjon får du tilsendt en lenke på SMS fra legen din. Denne åpner du på smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Du trenger ikke laste ned noen app.

Deretter blir du bedt om å skrive inn navnet ditt og mobilnummer, gi tilgang til kamera og mikrofon før du blir sendt videre til et digitalt venterom. Der venter du til legen ringer deg opp. Da opprettes det en sikker, kryptert forbindelse mellom dere, og videokonsultasjonen kan starte.

En videokonsultasjon koster det samme som en konsultasjon på legekontoret.

Videokonsultasjon 6

Her er noen gode råd når du skal prøve deg som video-pasient.

  • Finn et rolig sted å sitte.
  • Bruk headset eller hodetelefoner om du har.
  • Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).
  • Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde, da ser ikke legen deg så godt.
  • Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende.
  • Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet

Fastlegen er der for alle. Enten plagene er små eller store, kortvarige eller kroniske. Det skal vi fortsette å være også gjennom Covid19-problemene. Men vi vil møte deg i større grad med videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og e- konsultasjoner skriftlig.

Vi kan avklare mye over video, men ikke alt. Videosamtalen vil hjelpe oss til å sortere bedre hvem som må til en vanlig undersøkelse eller ta blodprøve, og hvor det skal skje. Videokonsultasjoner vil bidrar til at fastlegekontoret fortsatt kan være et trygt sted å komme når du er nødt.