Thea Berge Vikøren

Vikar ved Gjerdrum legesenter fra 01.04.2018 Hun betjener  den nye legelisten uten fastlege, i tillegg til at hun er vikar for alle legene ved Gjerdrum legesenter.

Jobber onsdager, ulik uke, og torsdager og fredager.

 

SOMMERFERIEN 2018; Fri uke 29, 30 og 31