Thea Berge Vikøren

Vikar ved Gjerdrum legesenter fra 01.04.2018 Hun betjener  den nye legelisten uten fastlege, i tillegg til at hun er vikar for alle legene ved Gjerdrum legesenter.

Jobber onsdager, ulik uke, og torsdager og fredager.

 

Jobber ut september 2018.

Ny vikarlege kommer i uke 40.