Sonja Pettersen

Sonja Pettersen har fra 1.02.2017 overtatt fastlegepraksisen til Mona Kjeldsberg.

Jobber mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Helsestasjon for ungdom mandager i oddetallsuker fra kl. 1500 og utover ettermiddagen.

 

FRI; 24.05.19

SOMMERFERIEN 2019;  Fri uke 28, 29 og 33, 34.

Kan skje endringer i arbeidsdag i ferieavviklingen.