Sonja Pettersen

Jobber mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Helsestasjon for ungdom mandager i oddetallsuker fra kl. 1500 og utover ettermiddagen.