Sonja Pettersen

Sonja Pettersen har fra 1.02.2017 overtatt fastlegepraksisen til Mona Kjeldsberg.

Jobber mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Helsestasjon for ungdom mandager i oddetallsuker fra kl. 1500 og utover ettermiddagen.

 

UKE 43:  BORTE; 21.10, 22.10,  23.10.19 og 24.10.19. JOBBER  25.10.19