Sonja Pettersen

Sonja Pettersen har fra 1.02.2017 overtatt fastlegepraksisen til Mona Kjeldsberg.

Jobber mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Helsestasjon for ungdom mandager i oddetallsuker fra kl. 1500 og utover ettermiddagen.

 

HØSTERFIEN 2019:  FRI uke 40, (30.09 – 04.10.19)

UKE 43:  BORTE; 21.10, 22.10 og 23.10.19. JOBBER 24.10 og 25.10.19