Rune Dahl

Tilstede mandag, onsdag og  torsdag, i tillegg til fredager i ulik uke.

KURS;  23. og 24.05.19

SOMMERFERIEN 2019;

Fri 25.06.19 – 02.07.19 og 25.07-19 – 30.07.19.

Fri uke 35 og 36.

Kan skje endring i arbeidsdag i ferieavviklingen.