Mansoor Shah

Vikarlege ved Gjerdrum legesenter fra 01.10.18. Han betjener den nye legelisten uten fastlege, i tillegg til at han er vikar for alle legene ved Gjerdrum legesenter

Jobber mandag, torsdag og fredag.

 

PÅSKEN 2019; Jobber 15.04, redusert kapasitet.