Legemøter

Enkelte onsdager har legene møte fra kl. 12.30 -16. I dette tidsrommet er det ikke mulighet for annet enn akutt legehjelp.
Datoer for 1. halvår 2020 : 26.02, 25.03, 29.04 og 03.06.