Legemøter

Enkelte onsdager har legene møte fra kl. 12.30 -16. I dette tidsrommet er det ikke mulighet for annet enn akutt legehjelp.