Koronatelefon

Gjerdrum kommunen samarbeider med Nannestad kommune om koronatelefon. Der en kan få veiledning og vurdering i forhold til korona. Timebestillingen vil være mulig for de som trenger kun testing og ikke har behov for legetilsyn, med det anbefales digital timebestilling.
Ved behov for legetilsyn må du ringe Gjerdrum legesenter tel. 92 99 19 99.

Telefonnummeret er 40022480. Telefonen er betjent hverdager 08.30–13.30.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på https://helsenorge.no/koronavirus og https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/.

På kommunens hjemmeside, https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/koronasituasjonen-i-gjerdrum/, finner du informasjon om forhold i vår kommune.

Det finnes også en nasjonal informasjonstelefon med nummer 815 55 015 som har åpent hverdager 08:00 – 15:30, evt. kan chatboten på helsenorge.no benyttes.

Har du likevel spørsmål så kan du ringe Gjerdrum legesenteret, tlf. 92 99 19 99.