Kari Kogstad

Permisjon fra 1.09.2020 til 31.08.2021.

Vikar er Bjarte Hitland.