Kari Kogstad

Tilstede tirsdag, torsdag og fredag

BORTE:

11.05.18

22.05.18

12.06.18 borte fra etter lunsj,

14.06.18

19.06.18

SOMMERFERIEN 2018: Fri uke 26 og 30, 31, 32 og 33.