Influensavaksine

Gjerdrum legesenter vil tilby influensavaksine på følgende måte:

 1. Pasienter i risikogruppen (i alle aldre) som kommer til legetime av andre årsaker ut over høsten vil samtidig få satt vaksine.
 2. Pasienter 6-64år som er i risikogruppen vil kunne bestille tid for vaksinering. Vaksineringstimene er mellom kl 14:30 og 15:30 alle hverdager ut over høsten. Bestill time ved å logge deg på Helsenorge og send melding til resepsjonen via fanen «Kontakt legekontoret”. Du kan også ringe legesenteret og avtale tid, tlf 92991999

Innbyggere over 65 år som ikke allerede har en legetime i oktober/november anbefales å få satt vaksinen på kommunens vaksinasjonsdager, 01. og 02. november.

Barn 0-5år med astma eller andre kroniske sykdommer som gjør at de defineres i risikogruppen skal vaksineres på helsestasjonen.

Følgende risikogrupper bør ta influensvaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Egenandelen for den som vaksineres er kr 50. For barn og personer med frikort er vaksinering gratis.