Influensavaksine

Gjerdrum legesenter vil tilby influensavaksine på følgende måte:

 1. Pasienter i risikogruppen (i alle aldre) som kommer til legetime av andre årsaker ut over høsten vil samtidig få satt vaksine.
 2. Pasienter 6-64år som er i risikogruppen vil kunne bestille tid for vaksinering. Vaksineringstimene er alle hverdager mellom 13.00 og 15:15. Du må ringe legesenteret og avtale tid, tlf 92991999

Gjerdrum kommune har også satt opp egne vaksinasjonsdager. Se kommunens hjemmesider.

Barn 0-5år med astma eller andre kroniske sykdommer som gjør at de defineres i risikogruppen skal vaksineres på helsestasjonen.

Følgende risikogrupper bør ta influensvaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Influensavaksinen koster 200 kr.