E-konsultasjon

En e-konsultasjon er gjennomføringen av en legetime gjennom digitale kanaler. Det vil være en situasjon hvor du får helsehjelp, og som kan erstatte og/eller supplere en fysisk legetime som ved
– Enkle spørsmål om kjente sykdommer
– Enkle spørsmål om medisinering
– Enkle spørsmål om reisevaksine

Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten.

E-konsultasjoner kan kun benyttes ved etablert sykdom/lidelse hos deg som pasient, og hvor det ikke krever fysisk oppmøte. Normalt skal forespørselen besvares i løpet av 5 virkedager.

Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner
Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-konsultasjon, må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time.