Christian Wirsching

Tilstede mandag, tirsdag og fredag. I tillegg enkelte onsdager

BORTE: 24.10 og 25.10.19