Christian Wirsching

Tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Helsestasjonen onsdager.

 

HØSTFERIE, Uke 40;  FRI 02.10.17 og 03.10.17.