Christian Wirsching

Tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Helsestasjonen onsdager.

VINTERFERIEN 2019; Fri 21.02.19, jobber resten av uken.