Christian Wirsching

Tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Helsestasjonen onsdager.

KURS:  08.05.18

BORTE: 11.05.18

SOMMERFERIEN 2018; Fri uke 29, 30, 31 og 32.