Christian Wirsching

Tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Helsestasjonen onsdager.

 

 

HØSTFERIEN 2018; Fri 05.10.18.

UKE 43; KURS.