Blodprøvesvar

Legene tar kontakt ved unormale prøvesvar. Ønsker du likevel svar på prøvene dine, gå inn på www.furstpasient.no